TANČÍM
S PARKINSONEM

O tanečním projektu

Parkinsonova nemoc velmi ovlivňuje vztah člověka k vlastnímu tělu. Aktivity, které byly dříve zcela normálně zvládnutelné, jsou najednou čím dál víc obtížnější.

Parkinsonova nemoc ale také velmi ovlivňuje myšlení a city. Nemocný má pocit, že není pánem svého života, což má velký vliv na prožívání každého dne, na všechny vztahy i myšlenky.

Lidské tělo funguje v určitém rytmu, o který stářím a nemocí přichází. Hudba má schopnost rytmus opět nastolit. Účinky rytmické hudby na mozek jsou podobné účinkům dopaminu.

Prostřednictvím tanečního programu pro nemocné Parkinsonovou chorobou je možné pomoci lidem s touto nemocí zkvalitnit jejich život.

… ze všeho. Nečekat, že v budoucnu přijde něco, co bude to pravé, protože je možné, že to pravé přichází právě teď.
Ota Pavel
Stacks Image 3085116

Motivační pohyb aneb Tančím s Parkinsonem

V Parkinson-Help. z.s. se již od roku 2016 cvičí a tančí. Ve světě je tato praxe a aktivita již dávno rozšířena, ale zde teprve s touto formou rehabilitace teprve začínáme. Krutý zásah nemoci do neuro-motorického systému pak dále ovlivňuje mnoho dalších funkcí.

Lidé s Parkinsonovou nemocí by se měli hýbat a cvičit více než ti zdraví. To je ve své podstatě paradox, neb pohyb je právě ten, co nám dělá v každodenním životě problémy, ale zároveň je pro nás tím, co nás dokáže udržet aktivním.

V čem je tedy blahodárná tanečně-pohybová terapie u Parkinsonovy nemoci na rozdíl od jiných cvičení?

Tanečně pohybová terapie působí na několika úrovních současně. Především na fyzické/tělesné úrovni, ale také na mentální, emoční a sociální úrovni. To jsou všechno složky ovlivňující průběh jakékoliv choroby. Je to celostní přístup k nemoci.

Naši pacienti spolu sdílí pohyb, hudbu a pospolitost v kreativním procesu, a vlastně ani v tu chvíli netuší, že pracují na dualitách jako je Stabilita-Mobilita, Funkce-Exprese, Vnitřní-Vnější a Námaha-Zotavení.

"To, že cvičíme v kruhu, posiluje náš sdílený pohyb. Lekce jsou zaměřeny na zlepšení rovnováhy a chůze, na páteřní napřimování - posturu, na uvolňování těla a rozsah pohybu, na jemnou motoriku a přesnost. Lekce obsahují i výzvy na postřeh, pozornost a verbální vyjadřování, zkrátka vše, co nikdy nemůže být automatickým pohybem, který nám parkinsonikům právě dělá problémy.

Tím, že tělo je motivováno dělat pohyby ne-každodenní a s určitou kvalitou a barvou, tím jakoby probouzíme tu části mozku - bazálni ganglie, které nám odumírají. Cílem je, abychom nad touto částí mozku vyzráli a našli jiné vzorce, jiné mozkové možnosti. A to je reálné, jen ta cesta není krátká, ani snadná.“

Stěžováním přijímáte situaci jako status quo, se kterým se nedá hnout. To je negativní pohled. Raději se zaměřujte na to, čeho chcete dosáhnout a co pro to musíte udělat.
Muhammad Ali

»Tančím, tedy jsem …«

Tančím s Parkinsonem – Rena Milgrom

Cíle - Harmonizace, posílení a převzorcování následujících dualit - rytmů pro celostní integraci člověka:
Funkce/Exprese
Stabilita/Mobilita
Námaha/Uvolnění
Vnitřní/Vnější

Tyto rytmy se odehrávají na úrovni:
Kinestetické - fyzické
Psychické/mentální
Sociální


ad 1. Funkce/Exprese:
Motorické funkce ke zkvalitnění každodenních činností
Kreativita
Kvalitativní stránka jednotlivých pohybů:
Jak? = vyjádření emocí, pocitů

ad 2. Stabilita/Mobilita:
Vztahy částí těla: dlaň-lopatka, chodidlo-pata-pánev,
Chůze, přenos váhy, sedání a vstávání ze sedu, pohyb velkých amplitud

ad 3. Námaha/Zotavení:
Uvědomovat si, kde a jak mohu praktikovat svoje individuální zotavení.
Co mi způsobuje velkou námahu a jaká změna může vést ke zotavení?

ad 4. Vnitřní/Vnější:
Interpersonální /Intrapersonální vztah
Tělesné vědomí a cítění:
Které části těla jsou aktivní/pasivní? Co se pohybuje? Propriocepce
Vztahy k ostatním

Stacks Image 3085119

Kontaktní informace

Parkinson-Help z.s.

www.parkinson-help.cz
kancelar@parkinson-help.cz

tel: 273 160 062
ič: 22754059