TANČÍM
S PARKINSONEM

Naši lektoři

Stacks Image 3085038

"Do svých lekcí
s parkinsoniky
vkládám především pohyb
zaměřen na jejich potřeby."

Rena Milgrom, CMA, DMT

lektor

Curriculum vitae

Rena Milgrom, CMA, DMT vystudovala tanec, pohybovou analýzu a somatiku na Laban/Bartenieff institutu pohybových studií v New Yorku (LIMS) a poté prošla čtyřletým výcvikem v tanečně-pohybové terapii (TANTER, Praha).

Před patnácti lety v Praze založila taneční studio, které dnes nese název DanceLab a kde vede pohybovou laboratoř, taneční improvizace a pohybové terapie.

Během taneční kariéry procestovala řadu zemí, jednak za účelem tanečního výzkumu, ale také v rámci svých vystoupení (USA, Japonsko, Irán, Uzbekistán, Indie, Evropa).

Posledních deset let vede neziskovou organizaci Open field, z.s., zaměřenou na pohybové vzdělávání a mezikulturní dialog.

Choreograficky spolupracovala s divadlem Bez zábradlí a Minor, dnes tvoří choreografie pro své studenty, také pro profesory Waldorského Lycea a od roku 2011 vede za Prahu bienální celosvětový projekt Global Water Dances (Tanec pro vodu).

Jako lektorka působí ve svém pražském studiu Dancelab a na taneční konzervatoři Palucca v Drážďanech.

Jako tanečně-pohybová terapeutka působila v r. 2012–16 v denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov a od roku 2015 pracuje pro Parkinson-Help, z.s.

Kromě tance a terapie ji zajímá výtvarné umění, hudba, filosofie a cestování.

Do svých lekcí s parkinsoniky vkládám především pohyb zaměřen na jejich potřeby, ale zrovna tak si s nimi užívám jakkoliv možný tvořivý proces. Jde mi o to, aby si užili pospolitost, humor i společný tanec.

Stacks Image 3085156

„Dokud se hýbám a tančím,
byť i jen skrz myšlenku,
vím že žiji a užívám si
radost bytí!“

Lucie Pfeiferová

lektor

Při tanci a pohybu s parkinsoniky se zaměřuji jak na práci s dechem, kdy se pokouším prolnout zkušenosti z taiji, které cvičím druhým rokem u MUDr. Davida Němce, tak na zvědomění všech částí těla.

Snažím se také zaměřit na správné a zdravé držení těla a jeho posílení, kdy čerpám i ze zkušeností získaných z absolvovaných kurzů u fyzioterapeutky Dany Blaževičové.

Největší inspiraci však pro svou práci získávám od úžasné ženy - Reny Milgrom, u které druhým rokem studuji program Vědomé tělo. Tento program vychází z Labanovy analýzy pohybu, Bartenieff Fundamentals a Body Mind Centering. Při hodinách je mým cílem vést tanečníky tak, aby měli prostor k sebevyjádření, ke ztvárnění autentického pohybu skrz imaginaci, ale aby nám vznikl i prostor na společnou radost z pohybu a vzájemné vytváření a upevňování nových vztahů a přátelství.

V tanci objevuji radost a spontánnost malého dítěte, které je přirozené, bez masek všedního dne a je, jen je a užívá si aktivitu naplno a to se snažím předat i ve své taneční hodině lidem s parkinsonem.

Mé motto zní: „Dokud se hýbám a tančím, byť i jen skrz myšlenku, vím že žiji a užívám si radost bytí!“ a jsem moc ráda, že tuhle krásnou příležitost mají i lidé s parkinsonem díky projektu „Tančím s pakrinsonem“.

Stacks Image 3085090

„Jsem šťastná,
že mohu šířit
svou lásku
k pohybu."

Mgr. Marie Serdeľová

lektor

Tanci se věnuji již od dětství a vždy mě naplňoval radostí a energií, kterou každý člověk potřebuje k plnohodnotnému a realizovanému životu. Proto mě také velice oslovil projekt Parkinson Help, kterého jsem se na doporučení Reny Milgrom ujala, a který vedu v Ostravě.

Ve svých hodinách čerpám ze svých zkušeností s lidovým tancem, kterému jsem se věnovala 10 let, dále pak z moderny ke které jsem se dostala až v dospělosti. V mé taneční praxi mě oslovuje především flamenco a argentinské tango. Čerpám i ze své taneční zkušenosti z let, kdy jsem tančila ve frýdeckém souboru Báry Bartecké.

V současnosti kromě tohoto projektu vedu i svůj prožitkový tanec v ostravské Pranavě a relaxační tanec pro děti ve fulneckém dětském domově Loreta. Sama dále navštěvuji nejrůznější taneční dílny a věnuji se osobnímu pohybovému rozvoji.

Kromě svého původního oboru, kterým je anglistika jsem se pohybově a teoreticky rozvíjela především během studia tanečně pohybové terapie v Akademii Alternativa Olomouc, kterou jsem později zaměnila za neopakovatelné a naplňující a mi velice blízké studium Labanovy analýzy pohybu pod vedením Reny Milgrom v pražském Dance Lab.

Jsem šťastná, že mohu šířit svoji lásku k pohybu a pomocí energie, která se v našich hodinách probouzí nejenom v tělech zúčastněných, ale i v jejich duších přispívat k psychické pohodě a zotavování fyzického aparátu Parkinson tanečníků.

Stacks Image 3085066

Tereza Vohryzková

lektor

Studovala religionistiku a řečtinu na FF UK, poté se ale věnovala divadelní produkci a především komunitním a ekologickým aktivitám v občanském sdružení AutoMat.

Přes zájem o taneční improvizaci a další způsoby práce s tělem se dostala až k Feldenkraisově metodě a v r. 2014 zahájila čtyřletý profesionální výcvik, který ukončí v příštím roce.

Zajímá se o výzkum mozku a moderní objevy na poli neurologie, dále o tanec a divadlo. Miluje knihy.

»Tančím, tedy jsem …«

Kontaktní informace

Parkinson-Help z.s.

www.parkinson-help.cz
kancelar@parkinson-help.cz

tel: 273 160 062
ič: 22754059